Dây chuyền máy sản xuất gạch xây/gạch block

Máy gạch Pegasus

Khuôn & thiết bị phụ trợ

Dây chuyền bốc xếp gạch tự động