Hệ thống xe phà – nhà dưỡng hộ cao tầng

Trọng lượng
Kích thước
Công suất điện
Lực ép tối đa
Chế độ vận hành
Thiết bị điện
Hệ điều hành
Sản lượng

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác

Zalo 0912-388-263
0912-388-263
Liên hệ tư vấn