Product

Terrazzo TP OP5 machine

- Product group: AUTOMATIC LINE

- Product code: OP5

- Manufacturer: THANH PHUC GROUP

- Year of manufacture: 2020


Advantages of Terrazzo TP OP5 machine

- Automatic input

- Fast, continuous production cycle

- Use less labor.

Số công nhân ham gia sản xuất

2 người

Số trạm định hình

06 trạm

Công suất

29.75 Kw

Chu kỳ sản xuất

10s

Lực ép

220 - 230 tấn

Kích thước máy

3.000 x 2.600 x 2.600 mm

Dung tích thùng dầu

500 lít

Trọng lượng máy

15 tấn

Hệ thống điện chủ yếu

Nhật Bản

Năng suất gạch 300 x 300 mm

600m2/8 giờ

Hệ thống thủy lực

Nhật Bản

Năng suất gạch 400 x 400 mm

550m2/8 giờ

Chế độ vận hành

Tự động hoàn toàn 6 trạm

 Năng suất gạch 500 x 500 mm

 500m2/8 giờ