Sản phẩm

Máy gạch Hàn Quốc KOB-80/50/40/32

- Nhóm sản phẩm: Máy gạch Hàn Quốc

- Mã sản phẩm :KOB-80/50/40/32

- Nhà sản xuất : Hàn Quốc