Sản phẩm

Khuôn 6 lỗ dọc - 72 viên

- Nhóm sản phẩm : KHUÔN GẠCH 

- Mã sản phẩm : GXD72

- Nhà sản xuất : CÔNG TY THANH PHÚC GROUP

- Năm sản xuất : 2020


- Kích thước khuôn : 190x140x90mm

- Kiểu khuôn : 6 LỖ DỌC 

- Số viên : 72 VIÊN


Khuôn 6 lỗ dọc - 72 viên

Khuôn 6 lỗ dọc - 72 viên