Thông số kỹ thuật

Khuôn : Gạch 2 lỗ dọc 55 viên
Kích thước : 220 x 105 x 65 mm

Khuôn : Gạch 4 lỗ dọc 54 viên
Kích thước : 80 x 80 x 180 mm

Khuôn : Gạch 6 lỗ dọc 25 viên
Kích thước : 190 x 90 x 140 mm

Khuôn : Gạch 2 lỗ ngang 20 viên
Kích thước : 90 x 190 x 390 mm

Khuôn : Gạch 4 lỗ ngang 10 viên
Kích thước : 190 x 190 x 390 mm

Hình dáng : Gạch 2 lỗ dọc 60 viên
Kích thước : 220 x 105 x 65 mm

 

icon chay
script src="http://uhchat.net/code.php?f=3f3332">