Máy sản xuất
gạch block TP 18

Thông số kỹ thuật
Công suất thiết kế/năm 8.000.000 viên tiêu chuẩn Chế độ vận hành Bán tự động
Tần suất rung 4.200 vòng/phút Chu kỳ sản xuất 15s - 38s (tùy theo loại sản phẩm)
Tổng công suất dây chuyền 12.6 KW Kích thước máy 1.450 x 970 x 2.525 mm
Lực ép rung 65 - 75 KN Trọng lượng máy 2.500 kg
Tần số 50 Hz Số công nhân tham gia sản xuất 5 người
Khuôn gạch, ngói
 

gach

 

2

 

3

 

4

 

5

 

7

Kích thước, số viên/khuôn 220 x 65 x 105 mm : 18 viên Kích thước, số viên/khuôn 80 x 80 x 180 mm : 18 viên Kích thước, số viên/khuôn 190 x 90 x 140 mm : 15 viên
Năng suất 01 chu kỳ ≈48s : 18 viên Năng suất 01 chu kỳ ≈ 48s : 18 viên Năng suất 01 chu kỳ ≈4 8s : 15 viên
 
Khuôn gạch xây Khuôn gạch lát Khuôn trồng cỏ, kè đê biển (ta-luy)
Khuôn gạch xây 390 x 190 x 190 mm 4 18s - 32s Khuôn bát giác 2 cạnh song song 240 mm 6 30s - 40s Khuôn trồng cỏ 2 20s->30s
Khuôn gạch xây 390 x 90 x 190mm 7 18s - 32s Khuôn gạch Ziczac (con sâu) 12 30s - 40s Khuôn kè đê biển (ta-luy) 1 20s->30s

 

icon chay
script src="http://uhchat.net/code.php?f=3f3332">