Nhật ký xuất hàng tháng 10

29/11/2016 07:51 SA  -   1106
  • 01/10/2016 : Tiếp tục xuất bán dây chuyền sản xuất gạch không nung TP 36 đi Sơn La 

   

   

   

  • Ngày 06/10/2016 : Xuất bán Máy sản xuất gạch xây TP 15 đi Hải Dương.

   

   

   

  • Ngày 8/10/2016: Xuất bán máy Terrazzo thứ 2 cho một đơn vị ở Hải Dương.

   

   

  • Công ty Thanh Phúc tham gia Hội thảo tại Cần Thơ, khách hàng đã ký hợp đồng đặt hàng ngay sau khi kết thúc hội thảo

   

   

  • Ngày 15/10/2016 : Xuất bán TP OP2 đi Thái Nguyên và TP 21 đi Tuyên Quang.

   

   

   

   

  • Ngày 21 /10/2016: Xuất bán Pallete nhựa cho khách hàng. Thanh Phúc hính thức bán Pallete nhựa theo cùng dây chuyền của mình để đảm bảo phục vụ khách hàng trọn gói.

   

  • Ngày 25/10/2016: Hội thảo Sài gòn.

   

   

   

  • Ngày 26 /10/2016: Xuất bán dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu TP 3000 đi Phú Thọ. Hiện còn 3 dây chuyền nữa chuẩn bị xuất cho XiengKoang, Lào, Bình Phước và Hà Tĩnh.

   

   

    

 

icon chay
script src="http://uhchat.net/code.php?f=3f3332">