Nhật ký xuất hàng tháng 7

01/11/2016 09:48 SA  -   919

Ngày 01/7 ; Xuất bán dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo TO OP3 (sản xuất gạch 500, 400, 300 đôi) và dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu đi Phú Thọ. Khách hàng đầu tư dây chuyền thứ 3!

17

Ngày 7/7 : xuất bán dây chuyền TP 54 (sản xuất 54 viên gạch ống không nung) đi Quảng Ninh!

77

Ngày 12/7 : Xuất bán dây chuyền TP 36 đi Bắc Cạn!

12

 

icon chay
script src="http://uhchat.net/code.php?f=3f3332">